0705 - 59 10 95

Start

Sprängning – Schaktning – Grävning

Vibrations/miljömätning – Stensättning

Borrning

Sprängningsarbeten-Grävarbeten

Sprängningsarbeten i varierande miljöer och även under svåra förhållanden.

Vi utför alltid ett arbete med hög säkerhet, och har en bred erfarenhet av sprängning även i tätbebyggda områden och ni kan med förtroende vända er till oss.

Vi åtar oss arbeten i hela Skåne, Småland och Halland.

Entreprenad-Avlopp-Rivning

Vi innehar all utrustning och erfarenhet som krävs för entreprenadarbeten, avloppsanläggningar och enskilda avlopp, även under svåra förhållanden.

Vi har utfört arbeten åt bl.a. NCC, Skanska, Oden och Eon, men vår absolut största kund är Peab.

Entreprenad-Avloppsanläggningar

Vi utför alla de entreprenadarbeten som ni kan tänkas ha behov av, avloppsanläggningar och enskilda avlopp t.ex.

Gräv och Schaktarbeten

De flesta förekommande gräv-, schakt- och borrningsarbeten.

Vi kan även utföra rivningsarbeten och stensättning

Tillbehör ”standard”
Rotortilt med grip

Smalskopa
Grävskopa
Planeringsskopa
Gallerskopa
Tjälrivare
Pallgafflar
Kranarm hydraulisk
Förlängnings sticka 2,8 m
Planeringsbalk

Tillbehör Bandgrävare  
Smalskopa, Grävskopa, Planeringsskopa, Gallerskopa
Rotortilt, Kranarm, Tjältand, Rivningsgrip, Sorteringsgrip
Planeringsbalk, Grävsystem, GPS förberedd, Betongkross
Betongsax, Betonghammare, Rotortilt med grip, Gafflar
Oilquick, Bergborr utrustning, Borrkassett
Förlängssticka räckvidd 2,8 m

Sprängningsarbeten

 

Hög säkerhet vid sprängningsarbeten

Vi gör vibrationsmätning och miljömätning

Vi har en lång och bred erfarenhet av sprängningsarbeten, och utför dessa med hög säkerhet.

Med vår utrustning kan vi sköta allt som en sprängning innebär, bana av jordmassor från berget och rensa berget, borra hålen för sprängningen, täcka på/av salvorna med sprängmattor samt lasta ut det sprängda berget och vid behov även knacka skut med hydraulhammare vid behov. Allt detta med en o samma maskin som är utrustad med Oilquick fäste för snabba byten av verktyg och effektivt arbete!

Vibrationsmätning vid sprängningsarbeten.

Vid sprängningsarbeten uppfyller vi de krav som finns att utföra vibrationsmätning på kringliggande objekt som riskerar skadas av vibrationsvågen från sprängningen.
Detta för att kunna bevisa att man inte överskridit satta värden.
Miljömätningar blir allt vanligare även vid pålnings-schaktnings- och uppackningsarbeten.
Vi utför all typ av mätning för denna verksamhet med fullständig dokumentation som överlämnas till beställaren.
Huldténs Schakt & Sprängning innehar alla erforderliga intyg och utbildningar inom sprängningsarbeten såsom sprängkort, ovanjordsarbeten samt sprängarbetsledare.
Vi har under åren framförallt arbetat mycket med vibrationskänsliga sprängningar, samt bergtäktssprängning och även under svåra förutsättningar inom detaljplanerade områden.

Borrkassett Montabert CPA 220 med Oilquick fäste
Sprängmattor

Vibrations/ luftstötsvåg mätare Sigicom Master
Fördelen med denna typ av borrmaskin, som är grävmaskins monterad är att räckvidden blir väldigt stor.

Vid tex rörgravsprängning kan maskinen gå på vägen jämte gropen o borra 6-8 meter ut i rörgraven.

Vid plansprängning behöver maskinen inte flyttas mellan varje hål då man per uppställning täcker in ca 16 meter bredd utan flyttning.
Vid kuperad terräng slipper man bygga vägar fram till salvan i samma utsträckning som med vanlig borr-rigg på tack vare räckvidden..
Vidare är maskinen utrustad med Oilquick snabbfäste mellan borrkassett och maskin samt övrig hydraulisk utrustning.
Vid sprängning behöver man grävmaskin för avtäckning av berget samt hantering av sprängmattor samt bortgrävning av berget mellan varje salva.
Med denna utrustning skiftas mellan borrkassett och skopa på ca 1 minut, detta gör att någon extra grävmaskin inte behövs.

Huldténs Schakt & Sprängning AB

Mobil: 0705-59 10 95

email: hschakt@gmail.com