0705 - 59 10 95

Huldténs schakt Galleri

Bilder från schakt-entreprenadarbeten-sprängningar-borrningar