.i trädgården o förstöra gräs/plattytor med maskinen.